home

สทช.ที่ 10 ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 09:45

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 13:15

สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 12:45

สทช.ที่10(เชียงใหม่)ร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560 12:00

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.)"รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2559

วันที่ : 30 ต.ค. 2561 14:45

logo
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 11:15

logo
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา นายช่างโยธา และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 09:15

logo
"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป"

วันที่ : 20 เม.ย. 2561 06:15

logo
ประกาศรายชื่อ และ กำหนดวันเวลา สถานที่ ประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 22 มี.ค. 2561 14:00

logo
"ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ"

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 13:30

logo
"เชิญชวนบุคลากรกรมทางหลวงชนบทเข้าใช้งานระบบ KM"

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 14:30

logo
สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ : 27 ก.ค. 2560 10:45

logo
"ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นายช่างโยธา"

วันที่ : 08 มิ.ย. 2560 11:15

logo
"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา"

วันที่ : 02 พ.ค. 2560 20:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home