home

สทช.ที่ 10 ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 09:45

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 13:15

สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 12:45

สทช.ที่10(เชียงใหม่)ร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560 12:00

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.)"รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศแจ้งแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา

วันที่ : 21 เม.ย. 2560 15:45

logo
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา"

วันที่ : 03 เม.ย. 2560 19:30

logo
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา"

วันที่ : 03 เม.ย. 2560 15:45

logo
"สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา"

วันที่ : 14 มี.ค. 2560 10:30

"สทช.ที่ 10 จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559"

วันที่ : 26 ต.ค. 2559 15:45

logo
"ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ"

วันที่ : 07 ส.ค. 2559 16:15

logo
"ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนายช่างโยธา"

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 15:30

logo
"ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1"

วันที่ : 06 ก.ค. 2559 10:30

logo
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ"

วันที่ : 10 มิ.ย. 2559 09:00

logo
"ประกาศเลื่อนวัน เวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1"

วันที่ : 07 มิ.ย. 2559 15:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home