home

สทช.ที่ 10 ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 09:45

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 13:15

สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 12:45

สทช.ที่10(เชียงใหม่)ร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560 12:00

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.)"รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
"สทช.ที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ"

วันที่ : 17 พ.ค. 2559 14:00

logo
"สทช.ที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ"

วันที่ : 17 พ.ค. 2559 13:45

logo
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานขับเครื่องจักรกล

วันที่ : 01 ก.ย. 2558 16:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน พนักงานขับเครื่องจักรกล ครั้งที่ 1

วันที่ : 11 ส.ค. 2558 12:30

logo
"ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล"

วันที่ : 09 ก.ค. 2558 16:30

logo
"ประกาศเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล"

วันที่ : 02 ก.ค. 2558 17:15

logo
"สทช.ที่ 10 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง"

วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home