home

สทช.ที่ 10 ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุครบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 25 ก.ค. 2561 09:45

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 13:15

สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 12:45

สทช.ที่10(เชียงใหม่)ร่วมงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วันที่ : 29 มิ.ย. 2560 12:00

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.)"รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด
logo
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

วันที่ : 01 ต.ค. 2562 13:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 05 ก.ค. 2562 09:15

logo
ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 10 มิ.ย. 2562 11:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 14 พ.ค. 2562 11:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 19 เม.ย. 2562 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 15 ก.พ. 2562 11:30

logo
ประกาศแก้ไขวัน เวลา เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 23 ม.ค. 2562 16:30

logo
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 21 ม.ค. 2562 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 27 ธ.ค. 2561 12:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 04 ธ.ค. 2561 13:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home