home

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.)"รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐

    5 มิถุนายน 2560  เวลา 09.30 น.  นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การพัฒนาอาสาสมัครทางหลวงชนบท(อส.ทช.)"รุ่นที่ ๓/๒๕๖๐ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ อาสาสมัครทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8,9,10,17 เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

     

    วันที่: 
    จันทร์, มิถุนายน 5, 2017 - 14:15