home

สทช.ที่ 10(เชียงใหม่)ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 .        25 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ประชารัฐ  ร่วมใจ  คลองสวยน้ำใส  ไร้ผักตบชวา)  ณ คูเมืองเวียงท่ากาน  หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 1, 2017 - 12:45