home

สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

 28 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้คืนความอุดมสมบูรณ์สร้างความสมดุลแก่ระบบนิเวศน์ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 1, 2017 - 13:15