home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

วันที่ : 543 13:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 543 09:15

logo
ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 543 11:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 543 11:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 543 11:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 543 11:30

logo
ประกาศแก้ไขวัน เวลา เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 543 16:30

logo
"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 543 11:15

logo
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายช่างไฟฟ้า

วันที่ : 543 12:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 13:00

หน้า