Menu
home
>>
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวนรวม 6 อัตรา 4 ตำแหน่ง ในระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ตามหัวข้อต่อไปนี้

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา และนายช่างโยธา

2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

ใบสมัครและเอกสารประกอบ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง/หนัก

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

Scroll Up Skip to content