Menu
home
>>
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสาย ชม.3035 แยก ทล.108 – บ้านร้อยจันทร์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟ้ฟ้าแสงสว่าง ซึ่งเสียหายไม่สามารถใช้การได้หลายต้น ของถนนสาย ชม.3035 แยก ทล.108 – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณ กม.ที่ 16+500 โดยทำการเปลี่ยนสายไฟและเข้าขั้วหม้อแปลงแรงสูงและฟิวส์ใบมีดใหม่ ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

Scroll Up Skip to content