Menu
home
>>
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ณ พื้นที่ภายในสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Scroll Up Skip to content